ES 300h มาคู่กับเครื่องยนต์ระบบหัวฉีดตรงขนาด 2.5 ลิตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังแบบชาร์จไฟในตัวที่ส่งมอบพลัง 218 แรงม้าและประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันสูงสุด


CHOOSE YOUR ES