SHOWROOM FACILITY

CUSTOMER LOUNGE

โซนรับรองลูกค้าบรรยากาศโปร่งโล่งสบาย พร้อมการบริการให้ทุกท่านด้วยความประณีต และใส่ใจทุกรายละเอียด

  • 01 บริการอาหารและเครื่องดื่ม
  • 02 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง / WIFI
  • 03 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับใช้งาน
  • 04 อุปกรณ์สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต
  • 05 ห้อง VIP LOUNGE (ชั้น 2)
  • 06 บริการนวดเพื่อผ่อนคลาย (จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 น. – 12.00 น.)