NEWS & EVENT UPDATE

LEXUS ELITE CLUB: Major Cineplex

LEXUS ELITE CLUB: Major Cineplex

 

ระยะเวลา: 1 เมษายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

 

สนุกไปกับภาพยนตร์เรื่องโปรดที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก LEXUS Elite Club รับบัตรชมภาพยนตร์ (ที่นั่งปกติ) จำนวน 2 ที่นั่ง ผ่านแอปพลิเคชัน

 

วิธีรับสิทธิ์
* กดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน และนำ QR Code ที่ได้รับมาสแกนรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่ตู้ E-Ticket (ปุ่ม Gift Voucher) ทันทีที่กดรับสิทธิ์
* โดยสมาชิกต้องทำการกดรับสิทธิ์ 2 ครั้ง เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ 2 ใบ (บัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ / 1 QR Code)
* สามารถดูประวัติการกดรับ QR Code ได้อีกครั้งที่เมนู Privilege History โดยเข้าไปในหน้า Profile

 

เงื่อนไข
* สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะที่นั่งปกติ (สามารถอัพเกรดที่นั่งเป็น Honeymoon seat และ Privilege chair เท่านั้น โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม)
* สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะโรงภาพยนตร์ปกติ ระบบปกติ 2D สามารถอัพเกรดเป็นระบบ Digital 3D และ Atmos เท่านั้น โดยชำระส่วนต่างเพิ่ม
* สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์และอีจีวีทุกสาขา
* สามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกวัน (จันทร์-อาทิตย์)
* ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
* เงื่อนไขการใช้บัตรชภาพยนตร์ เป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กำหนด
* บริษัทไม่อนุญาตให้รับสิทธิ์โดยใช้รูปภาพรหัส
* สิทธิ์ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดหรือบัตรกำนัลได้
* สิทธิพิเศษประเภท Lifestyle Privilege สำหรับสมาชิกที่เป็นเจ้าของรถยนต์เลกซัสไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส่งมอบรถ
* สมาชิกที่เป็นเจ้าของรถยนต์เลกซัสไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส่งมอบรถสามารถรับสิทธิพิเศษประเภท Lifestyle Privilege ได้ 1 สิทธิ์ / เดือน
* สถานะสมาชิก Lexus Elite Club มีอายุ 4 ปี นับจากวันส่งมอบรถ โดยหลังจากนั้นสมาชิกต้องทำการต่ออายุทุก ๆ 1 ปี หากต้องการรับสิทธิพิเศษประเภท Lifestyle Privilege
* บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงได้ทุกเมื่อ โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* รูปภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เท่านั้น
* สิทธิ์ต่อเดือนมีจำนวนจำกัด

 

สาขาที่ร่วมรายการ
* โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวีทุกสาขา

BACK