NEWS & EVENT UPDATE

LEXUS AWARDS 2018

ประกาศผลรางวัลเกียรติยศเลกซัสประจำปี 2018 โดย เลกซัส รามอินทรา ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 

- 2018 Excellent Sales Manager Award รางวัลผู้จัดการขายยอดเยี่ยม ได้แก่ คุณภัทรพล ตั้งจิตเจริญพงศ์

 

- 2018 Excellent Sales Consultant Award รางวัลที่ปรึกษาการขายยอดเยี่ยม ได้แก่
1. คุณยุทธนา เดชเพชร
2. คุณจันทร์เพ็ญ เกตุพันธ์

 

- 2018 Elite of Lexus Service Award รางวัลการบริการยอดเยี่ยม ได้แก่ เลกซัส รามอินทรา โดย คุณอัชฌา พรหมะวัน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบรางวัล

 

เลกซัส รามอินทรา มุ่งมั่นพัฒนางานบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดจากลูกค้า ด้วยมาตรฐานที่เหนือความคาดหมายและถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน โดยผ่านการรับรองและตรวจสอบจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด

BACK