NEWS & EVENT UPDATE

ไทยรุ่งกรุ๊ป สานฝัน ปันโอกาสสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยรุ่ง มอบทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งปีที่ 4 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี โดยมี Partners ร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาฯ และร่วมสนับสนุนภารกิจผู้พิทักษ์ป่าถึง 54 บริษัท

วิดีโอ

BACK